CRISIS

VSL är en partner i forsknings- och utvecklingsprojektet CRISIS. Projektet ska utveckla ett system för att öva hanteringen av kritiska händelser med en interaktiv simuleringsmiljö. Vår uppgift är att ta fram komponenter för utvärdering och lärande efter övningarna.

CRISIS stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.