Drönarbesiktning av elnät

VSL genomför ett utvecklingsprojekt med Ale El. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att använda drönare som komplement till markbesiktning av elnätslinjer. Inom projektet har testflygning skett på olika linjetyper. Målet är att Ale El ska ha egen förmåga till drönarbesiktning och felsökning med drönare under 2021.

Uppdatering 2021-05-19: VSL har genomfört en avslutande utbildning för Ale Els personal som nu är godkända drönarpiloter. Ale El – nyheter

VSL har också utbildat fem fjärrpiloter hos Ale El enligt Transportstyrelsens utbildningsprogram. 

 

I samband med testflygningarna inträffade ett verkligt avbrott. Felet kunde snabbt lokaliseras med drönaren. Ett träd hade fallit på en luftledning. 

 

 Det visade sig att bävern hade varit framme och fällt trädet.