Stabsutbildning för Jordbruksverkets krisorganisation

VSL har hjälpt Jordbruksverket med framtagning och genomförande av en stabsutbildning. Under 2017 har två utbildningsomgångar genomförts med ett femtiotal deltagare. För 2018 planeras ytterligare tre utbildningsomgångar med målet att alla medlemmar i krisorganisationen ska ha genomgått utbildningen. Utbildningen genomförs under tre sammanhängande dagar.

Det första passet i utbildningen ger en helhetsbild av Jordbruksverkets krisorganisation och arbete vid kris. Helheten är viktig att förstå och ha med sig för alla medarbetare i krisorganisationen. Föreläsningar varvas med mindre övningar i grupp. Viktiga delar av MSB:s gemensamma grunder för ledning och samverkan redovisas och tillämpas inom Jordbruksverkets ansvarsområde. Samverkande aktörer kartläggs.

I det andra passet delas deltagarna in i mindre grupper som arbetar med olika uppgifter i staben utifrån ett sammanhållet scenario. Här fördjupas förståelsen för krisorganisationens olika delar samtidigt som olika färdigheter i stabsarbete utvecklas och övas. Detaljerna kopplas tillbaka till helhetsbilden.

Utbildningens tredje pass handlar om ledarskap och medarbetarskap i praktiken. Gruppernas inre arbete och samspelet mellan gruppchef och stabsmedlemmar är i fokus. Under passet redovisas även operativa erfarenheter från andra områden såsom försvar, räddningstjänst och polis. Passet avslutas med en genomgång av hur nedtrappningen av krisorganisationen sker på ett kontrollerat sätt.