Ökat lärande från insatser och övningar

VSL deltar ett projekt om ökat lärande från räddningsinsatser och krisövningar. Målet är att ta fram praktiskt användbara metoder och rekommendationer för teknikstöd. Dessutom ska projektet ta fram goda exempel på hur metoder och teknik kan användas i utbildningssituationer och för uppföljning av operativa räddningsinsatser.

I projektet medverkar VSL, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), MSB:s skolor i Sandö och Revinge samt Räddningstjänsten i Linköpings kommun.