Säkerhet till sjöss

EfficienSEA är ett treårigt EU-projekt för Östersjöregionen med 17 aktörer från sex länder. Det övergripande målet för projektet är att öka marin säkerhet och miljöhänsyn i Östersjöområdet. Projektet kommer att utveckla verktyg som kan användas för att öka säkerheten inom sjöfarten genom bättre informationsutbyte och enhetliga arbetsrutiner i regionen. Speciellt studeras e-navigering, fartygstrafikdirigering och riskhantering.

VSL hjälper Chalmers tekniska högskola, som är en av huvudaktörerna i projektet, med metoder och teknik för uppföljning av simuleringar av sjöfart.