Vattenläckan i Mjölby 2016

På kvällen den 26 april 2016 uppstod det en stor läcka på en huvudvattenledning i Mjölby. Mjölby kommun beslutade att låta utvärdera hanteringen av vattenläckan med stöd av en extern konsult. VSL fick uppdraget att utvärdera hanteringen av vattenläckan.

VSL intervjuade 10 nyckelpersoner med uppgifter i dricksvattenförsörjningen, den tekniska förvaltningen och i kommunens krisledning. Utifrån detta rekonstruerades händelseförloppet. I nästa steg grupperades intervjupersonernas observationer för att belysa olika aspekter av hanteringen.

Ur materialet identifierades förslag på förbättringsåtgärder och utvecklingsområden. Utvärderingen ska
också ligga till grund för utbildning och övning.