Övning för tjänsteman i beredskap

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med 9800 lägenheter och drygt 300 lokaler.
Hyresbostäder har en krisorganisation där funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) har ansvar att ta emot larm om kritiska händelser och att företräda Hyresbostäder i kontakterna med blåljusmyndigheterna på skadeplats. Vid en kritisk händelse är det TiB som bestämmer om Hyresbostäders krisgrupp ska aktiveras. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla TiB-gruppens förmåga att hantera kritiska händelser i samverkan med räddningstjänsten. Årets TiB-övning genomfördes vid olika fastigheter i Klockaretorpet i Norrköping.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.