Category / Nyheter / Övningar

  Loading posts...
 • Övning Ebba

  Övning Ebba

  Simuleringsövning med Sydkraft Hydropowers krisledning.

 • Övning Sirius

  Seminarieövning med Statkraft Sveriges krisledning

 • Övning Siri

  Övning med Fortums krisberedskapsgrupp.

 • Övning Åsa

  Övning Åsa

  Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft

 • Övning Gustav

  Övning för anläggningsnära personal inom vattenkraften.

 • Knipa och Blåhake

  Övning Knipan och Blåhaken

  Personal från Sydkrafts Hydropowers driftcentral för vattenkraft övades på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften.

 • Övning Lumetorm

  Seminarieövning och utbildning för Mjölby kommuns krisledningsstab.

 • Övning Erik

  Simuleringsövning och utbildning för Sydkraft Hydropowers krisledning.

 • Övning Ylva

  Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft.

 • Krisledningsövning med Ale El

  Seminarieövning med Ale El:s krisledning