Category / Nyheter / Övningar

  Loading posts...
 • Övning Ebba

  Övning Ebba

  Simuleringsövning med Sydkraft Hydropowers krisledning.

 • Övning Sirius

  Seminarieövning med Statkraft Sveriges krisledning

 • Övning Siri

  Övning med Fortums krisberedskapsgrupp.

 • Högt flöde

  Utredning av konsekvenserna av stormen Hans

  Utredningen dokumenterar hur stormen Hans påverkade vattenkraftverksamheten i Sverige och samt erfarenheter från hanteringen.

 • Övning Åsa

  Övning Åsa

  Övning för operatörer i Fortums driftcentral för vattenkraft

 • Stärkt elberedskap

  Företagen i elförsörjningen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och ta fram beredskapsplaner för att stärka elberedskapen.

 • Övning Gustav

  Övning för anläggningsnära personal inom vattenkraften.

 • Knipa och Blåhake

  Övning Knipan och Blåhaken

  Personal från Sydkrafts Hydropowers driftcentral för vattenkraft övades på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften.

 • Riskanalyser för elnät med Ale El

  Riskanalys enligt Energimarknadsinspektionens krav

 • Övning Lumetorm

  Seminarieövning och utbildning för Mjölby kommuns krisledningsstab.