Övning Tudor

Den 9 april 2015 genomförde Mjölby kommun övning Tudor.

Syftet med övningen var att undersöka hur Mjölby kommun kan disponera tillgänglig reservkraft vid en allvarlig störning i elförsörjningen samt identifiera utvecklingsbehov kopplade till reservkraft.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, utvärdering och dokumentation av övningen.