Riverside

Den 19 september, 2007 genomfördes övning Riverside i Nederländerna. Övningen var en regional räddningsövning som engagerade 300 personer. Målet med övningen var att träna räddningsinsatser vid incidenter med många skadade personer på eller vid en flod eller större kanal. Övningsscenariot involverade larmcentraler, räddningstjänst, polis och akutsjukvård. CITE Observer användes för observatörsrapportering och CITE Explorer användes för att visualisera händelseförloppet vid utvärderingen av övningen.

Vår partner i Nederländerna E-Semble ansvarade för planering, övningsledning och datainsamling under Riverside.