Voyager

Den 3 oktober, 2007, genomfördes övning Voyager. Lokala, regionala och nationella myndigheter övade krishantering efter en simulerad terroristattack mot Rotterdams hamn. Räddningsinsatsen krävde samordning av resurser från hamnmyndigheter, tull, polis och räddningstjänst.

Ett nätverk med mer än 60 observatörer på olika platser i Nederländerna använde CITE Observer för att dokumentera och rapportera händelser i övningen. Vår partner i Nederländerna E-Semble stödde planering, övningsledning och datainsamling under Voyager.

Vår partner i Nederländerna E-Semble stödde planering, övningsledning och datainsamling under Voyager.