Vera

Onsdagen den 14 december 2005 genomfördes övning Vera vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Övningen innehöll tre simulerade händelser. Ett utsläpp vid Bristaverket ledde till att olja rann ut i Märstaån och hotade miljön i Mälaren. Samtidigt fastnade ett fartyg i Värtahamnen med sitt ankare i vattenintaget till värmepumpsanläggningen i Ropsten. Detta ledde till ett maskinhaveri som stoppade driften där. Under dagen började det brinna i kollagret vid Värtaverket.

Personalen i de olika anläggningarna arbetade för att lösa de problem som uppstod. Samtidigt samlades krisstaben för att fatta avgörande beslut. Fortum Värmes informationsavdelning informerade media vid två presskonferenser. Dessutom medverkade personal från räddningstjänsterna i Stockholm och Sigtuna, SOS Alarm samt miljökontoret i Sigtuna.

Syftet med övning Vera var att öva Fortum Värme att hantera kritiska händelser. Dessutom testades instruktioner och planer för nödlägen. De första enkätsvaren från deltagarna är mycket positiva och visar att övningsscenariot upplevdes som realistiskt och lärorikt.

VSL hjälpte Fortum Värme att planera, genomföra och dokumentera övning Vera. CITE® Studio kommer att användas vid analys och utvärdering av övningen.