Utrymningsövning med Fortum

Den 17-18 februari 2016 genomfördes utrymningasövningar med Fortum. Övningarnas syfte var att öva utrymning av driftlokaler och samverkan med räddningstjänsten på skadeplats. Dessutom övades rutiner för reservdrift.
VSL ansvarade för planering, övningsledning, återkoppling till deltagarna och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från utrymningsövningen sammanställs i en rapport.