Övning Elof

Den 1 februari 2016 genomfördes övning Elof av Ale El. Syftet med övningen var att stärka förmågan att hantera allvarliga störningar i elförsörjningen. Förutom Ale El deltog Ale kommun, Vattenfall Eldistribution, Trafikverket och Bohus räddningstjänstförbund i övningen.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, förberedelser, övningsledning, dokumentation och utvärdering.