Övning Adrian

Den 4 mars, 2016 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp. Efter larmet fick krisgruppen i samverkan med kommunen, räddningstjänsten och polisen hantera en storskalig evakuering av hyresgäster i Norrköping. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling till de övade.
VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.