Ugglan

Den 12 mars 2014 genomfördes övning Ugglan med Eskilstuna kommun. I övningen deltog ett femtiotal personer från Eskilstuna kommun, polisen och räddningstjänsten. Övning Ugglan innehöll både utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer.
Dagen inleddes med ett föredrag om mänskliga stressreaktioner av psykolog och med.dr. Joakim Dahlman, VSL och ett föredrag om kriskommunikation av journalist Lars Edqvist, VSL.