Utrymningsövning med Fortum

Under två dagar i maj 2014 genomfördes övning Hermes med Fortum. Övningens syfte var att öva utrymning av driftlokaler och samverkan med räddningstjänsten på skadeplats. Dessutom övades rutiner för reservdrift.

VSL ansvarade för planering, övningsledning, återkoppling till deltagarna och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från utrymningsövningen sammanställs i en rapport.