Övning Lovisa

Den 25 augusti 2011 genomförde Linköpings universitet en krisövning där universitetets krishanteringsgrupp fick hantera en allvarlig händelse.
I övningen tränades larm och aktivering av krishanteringsgruppen och hantering av en kris vid universitetet. Övningen fokuserade på stabsarbete, samverkan med externa aktörer och intern och extern krisinformation.
Efter övningen hölls en utvärdering med återkoppling till de övadeoch erfarenheterna sammanställdes i en rapport.

VSL hjälpte till med planering, övningsledning, spelledning, motspel, dokumentation och utvärdering av övningen.