Övning Stella

Den 23 augusti 2011 genomförde Lidingö stad övning Stella med sin krisinformationsfunktion.

I övning Stella övades larm och aktivering av krisinformationsfunktionen och hantering av information till medborgare, allmänhet och media vid en extraordinär händelse – i detta fall en översvämning. Efter övningen hölls en utvärdering med återkoppling till de övade. Erfarenheterna sammanställdes i en rapport.

VSL hjälpte till med planering, övningsledning, motspel samt dokumentation och utvärdering av övningen.