Krisövning med Boxholms kommun

Vid tre tillfällen under december 2012 och januari 2013 har olika funktioner i Boxholms kommun övat sin krishanteringsförmåga. Övningarna har genomförts kring ett gemensamt scenario och erfarenheterna har dokumenterats i en rapport.
VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningarnas genomförande, dokumentation och rapportskrivning.