Övning Fortums krisberedskapsgrupp

Övning Saga genomfördes i tre delar med tre olika scenarier den 23, 25 och 27 november 2020. Syftet var att öva Fortums krisberedskapsgrupp. Förmågorna som övades var larmning och aktivering. Dessutom skulle övningen ge tillfälle att öva stabsarbete på distans. Samtliga skift och funktioner i Fortums krisberedskapsgrupp övades. Övningen genomfördes på distans som en simuleringsövning med motspel.

VSL bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare. VSL bemannade även motspelet.