Krisledning i Valdemarsviks kommun

Den 18 september 2017 ledde VSL en stabsmetodikutbildning för krisledningsstaben i Valdemarsviks kommun. Utbildningen innehöll grunderna i krisledning, stabsarbetets teori och praktik samt en två stabsövningar. Utbildningsledare från VSL var Johan Jenvald. VSL ansvarade för scenarioutveckling motspel i den tillämpade övningsdelen av utbildnings- och övningsdagen.