Simuleringsövning i Vadstena

Vadstena kommun vidarutvecklar sin krisorganisation. Den 21 september 2017 genomförde kommunen simuleringsövningen Lisa med den strategiska krisledningen och krisledningsstaben.
VSL medverkade i planering, förberedelser, genomförande och utvärdering av övningen. VSL ansvarade för dokumentation av händelseförloppet under
övningen och sammanställde en övningsrapport.