Söderarm

VSL stödjer uppföljning och utvärdering av insatser med amfibieförband.

I augusti 1999 övade amfibiebataljonen i Söderarmsområdet i Stockholms norra skärgård. Ett av syftena med övningen var att pröva möjligheten för en enskild observatör att med tekniskt stöd följa en mindre grupp soldater och deras verksamhet i skärgården. Personal från VSL följde en luftvärnstropp utrustad med luftvärnsrobot RBS70. För att dokumentera troppens verksamhet utnyttjade vi GPS, digitalkamera och strukturerade rapporter.