Alvesta

VSL stödjer uppföljning och utvärdering av räddningstjänstinsatser vid höjd beredskap.

Scenariot för övningen i Alvesta var ett flyganfall med kemiska stridsmedel mot järnvägsstationen. Den övade personalen bestod av en räddningsstab med räddningsledare, polisinsatschef, ledningsläkare och sambandspersonal. Till stöd hade räddningsledaren dessutom personal från Alvesta kommun och länsstyrelsen i Kronobergs län.

Den operativa insatsen genomfördes av åtta räddningskårer som bildade fem insatsstyrkor och en saneringsstyrka. De förstärktes av fem sjukvårdsgrupper. 15 poliser användes för avspärrningar, trafikreglering och bokföring av skadeoffer. Skademarkörer under övningen var 49 sminkade och utbildade befälselever från Försvarsmakten, som var utplacerade i anfallsmålet och intilliggande byggnader.

Efter övningen genomfördes en genomgång i Alvesta folkets hus med samtliga deltagare. VSL spelade upp övningsförloppet och stöttade övningsledaren med fakta från övningen.