Orlando

VSL deltar i en övning i Orlando i Florida inom ett internationellt samarbete för att öka förmågan att följa upp och utvärdera insatser med räddningstjänst. I övningen medverkar räddningstjänst från Orange County och Seminole County, två forskargrupper från University of Central Florida och representanter för Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Stockholms brandförsvar, Polismyndigheten i Stockholms län och Räddningsverket.

Övningen startade en morgon i maj 2000 med att en klorgasbehållare på en lastbil började läcka. Räddningspersonal kom till platsen inom 5 minuter efter larmet och påbörjade livräddning. Räddningspersonalen fastställde att det var klor som läckte ut. Två särskilda insatsstyrkor med utrustning för att hantera farliga ämnen kallades till platsen. Ambulanser gjordes redo för transport av kontaminerade skadeoffer och akutsjukvården förvarnades för att kunna vårda patienter med kemiska skador.

De två skadeoffren i övningen sanerades och gavs avancerad medicinsk behandling. I detta skede byttes skademarkörerna ut mot en patientsimulator. Sjukvårdarna gjorde realistiska ingrepp på patientsimulatorn och lyckades rädda en patient. Samtidigt fortsatte arbetet på skadeplatsen med att stoppa läckan i klorgasbehållaren.

Övningsförloppet registrerades i detalj med hjälp av det svenska MIND-systemet som har utvecklats av VSL. När insatsen avslutats började den svenska gruppen ett intensivt arbete med att överföra och sammanställa positionsdata från fordonens GPS:er, bilder från digitala kameror, observatörsrapporter, skadekort och digitalt registrerad radiotrafik.

Efter lunch samlades övningsdeltagarna för genomgång efter övning i en föreläsningssal vid The Institute for Simulation and Training (IST). Den registrerade räddningsoperationen spelades upp med hjälp av MIND-systemet och olika aspekter av insatsen diskuteras.

Att scenariot var realistiskt blev tydligt dagen efter övningen då en riktig klorgasolycka inträffade och man var man tvungen att evakuera 150 familjer från deras bostäder. Centrala Florida har 175 lagringsplatser för klorgas och transporter genomförs dagligen genom tätbebyggda områden.