Sjöräddningsövning

Den 1 september 2011 genomfördes en simuleringsövning av räddningsinsatser till sjöss i Chalmers fartygssimulatorer. Simuleringen var en aktivitet i projektet Impact.
Två räddningsfartyg övade att söka efter personer i vattnet under ledning av en räddningsledare vid Sveriges JRCC (Joint Rescue Coordination Center). Det ena fartyget hade prototyputrustning för 3D-navigering och det andra fartyget hade traditionell navigeringsutrustning. Under övningen fick de övade bedöma sin mentala arbetsbelastning, medan vädret försämrades under uppdraget.

Data från fartygssimulatorerna och inspelad radiotafik mellan räddningsledaren och sökfartygen sammanställdes i CITE Explorer.