Casalvolone

Utbildningen European Master in Disaster Medicine ger läkare fördjupad kompetens i katastrofmedicin. En slutövning ingår i utbildningens praktikdel. Visuell Systemteknik följde upp denna och presenterade resultatet.
En bomb exploderade under invigningen av en skola i staden Casalvolone i Italien. En minister från regeringen var troligen målet för terrorattentatet. Kaos utbröt när delar av byggnaden kollapsade till följd av explosionen. Ett hundratal studenter fanns i skolan under invigningen och flera av dessa skadades allvarligt.

Detta attentat var inledningen till Casalvolone-övningen som genomfördes natten mellan den 13 och 14 maj i staden Casalvolone utanför Milano i Italien. I övningen deltog fler än 300 människor från polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, mobila läkarteam, sjukhuspersonal, röda korset och civilförsvaret.

VSL följde upp räddningsinsatserna under hela övningen och genomförde resultatgenomgång med chefer, läkare och nyckelpersoner där fakta från övningen redovisades. CITE® Explorer användes för att spela upp radiosekvenser från de taktiska radionäten och för att visa bilder från katastrofen och räddningsinsatsen. Detaljerade data från patientvården samt skadeflödet under räddningsinsatsen presenterades också.

Övningen var en viktig del av the European Master of Disaster Medicine (EMDM). I år deltog 25 läkare från 10 olika länder i EMDM. Dessa läkare agerade i olika nyckelbefattningar under övningen. Debriefing genomfördes med övade chefer och observatörer under två timmar den 14 maj.