Shift-Control

Krisövningen Shift-Control genomfördes i Nederländerna den 7 juni 2007. Fler än 200 personer deltog i övningen som involverade 10 olika departement. Bland de övade återfanns försvars-, utbildnings-, inrikes-, finans-, socialdepartementen. Övningsledningen använde CITE Observer för att löpande följa händelseutvecklingen och för att ta emot strukturerade rapporter från de observatörer som fanns utplacerade hos de deltagande myndigheterna.

Vår samarbetspartner i Nederländerna E-Semble ansvarade för övningsledning och uppföljning i Shift-Control.