Moses

Övning Moses genomfördes planenligt tisdagen den 27 mars 2007. Övning Moses är ett led i Fortums långsiktiga och systematiska säkerhets- och krishanteringsarbete. VSL hjälpte Fortum att planera, genomföra och dokumentera övningen.

Under övning Moses utsattes delar av organisationen för hårt tryck genom spelade händelser inom miljö- och personsäkerhetsområdet. Personalen i företagets olika operativa funktioner arbetade med att lösa de problem som uppstod. Samtidigt samlades krisstaben för att fatta avgörande beslut. Fortums kommunikationsavdelning informerade löpande media och två TV-intervjuer genomfördes under eftermiddagen och kvällen. Externt medverkade också personal från SOS Alarm i Falun och Östersund i övningen.

Övningens händelseförlopp registrerades i detalj med hjälp av CITE Observer och CITE Communicator. Under övning Moses ringde deltagarna 520 telefonsamtal. Observatörer på olika platser i Sverige rapporterade 211 observationer av viktiga händelser. Övning Moses hemsida på Fortums intranät hade totalt 278 unika besökare under övningsdagen som gjorde 509 besök.

Analys och utvärdering av övningen är nästa steg. I detta arbete kommer CITE Explorer att användas för att koppla samman och presentera händelser på olika platser på en gemensam tidslinjal.