Övning Fredrika

Den 19 september 2012 genomförde Länsförsäkringar Östgöta en krisövning med sin krisorganisation.
Syftet med övningen var att öva personalen och att utveckla krishanteringsförmågan inom företaget. Övningen var en del i Länsförsäkringars systematiska säkerhetsarbete.

VSL hjälpte till med planering, scenarioutveckling, övningsledning, dokumentation och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från övningen dokumenteras i en rapport.