West Nile 2012

Övningen West Nile 2012 genomfördes den 11 oktober 2012. Syftet med övningen var att förbättra förmågan att hantera ett utbrott av en vektorburen zoonos som kräver samverkan mellan berörda myndigheter och andra aktörer. Övningen skulle ge underlag till beredskapsplanering, till kompletterande utbildning samt till förbättrade arbetssätt och samverkan.
En zoonos är en sjukdom som kan drabba både djur och människor. Att den är vektorburen innebär att den sprids av ett annat djur än den drabbar, till exempel myggor. West Nile-feber är en zoonos som drabbar hästar och människor och som sprids med myggor.