Övning Poseidon

Övning Poseidon genomfördes den 27 april 2015 som ett led i utveckla Vattenfall Vattenkrafts förmåga att hantera allvarliga händelser inom vattenkraften. Övningen genomfördes i Vattenfalls lokaler i Luleå med delar av motspelet på distans i Storuman, Stockholm och Växjö.

Syftet med övning Poseidon var att undersöka hur Vattenfalls taktiska krisledning skulle organisera sig, förhålla sig till och hantera en allvarlig dammhändelse med stor påverkan på samhället. Dessutom skulle den träna deltagarna i att använda kommunikationssystemet Rakel.

VSL stöttade Vattenfall med scenarioutveckling, planering, övningsledning, motspel, utvärdering och dokumentation av övningen.