Privat-offentlig samverkan

Den 26 november 2008 genomförde VSL en seminarieövning med Linköpings krishanteringsråd. Temat för övningen var privat-offentlig samverkan. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall inledde dagen med Linköpings krishanteringsråd och lämnade därefter över ordet till säkerhetschef Kenneth Andersson. Syftet med seminarieövningen var att ge grundläggande information om privat-offentlig samverkan och att inventera förutsättningarna för fördjupad samverkan inom specifika samverkansområden.