Internationella stödstyrkan

Den 20 november 2008 genomförde Räddningsverkets stödstyrka en simuleringsövning i Linköping. I scenariot övades förmågan att efter ankomst till ett utländskt operationsområde upprätta en stab, etablera kontakter med lokala aktörer samt skapa en lägesbild, som kan rapporteras hem till Sverige.
Övningsledare var Jiri Trnka vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Övningen var en del i projektet Informationshantering vid storskaliga kris- och katastrofinsatser, som finansieras av Räddningsverket.