Nationell samverkansövning Triple-E 2014

Övningen Triple-E 2014 genomfördes den 19 november 2014 i Uppsala. Syftet med övningen var att undersöka hur svenska myndigheter skulle reagera och förhålla sig till ett utbrott av en vektorburen sjukdom som drabbar både människor och djur och där vektorn måste övervakas och bekämpas i områden av olika karaktär inklusive naturskyddade och tätbebyggda områden.
En zoonos är en sjukdom som kan drabba både djur och människor. Att den är vektorburen innebär att den sprids av ett annat djur än den drabbar, till exempel myggor. Triple-E är en zoonos som drabbar hästar och människor och som sprids med myggor via fåglar.