Övning med fartygssimulatorer med Sjöfartsverket

Den 9-12 december genomfördes fyra övningar på fartygssimulatorer i olika simulatorcentra i Europa. Övningen var en del av projektet MONALISA 2.0 som syftar till bättre säkerhet, miljö och effektivitet i sjötransportkedjan.

I projektet används simulatorer från flera tillverkare som kopplas samman med ett simulatornätverk (DIS). Under övningarna användes 13 simulatorbryggor.

VSL stödde Sjöfartsverket med inspelning och loggning av all radiokommunikation under övningarna.