Övning Fabian

Den 20 januari, 2015 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp. Efter larmet på morgonen fick krisgruppen i samverkan med kommunen, räddningstjänsten och polisen hantera en storskalig evakuering av hyresgäster i Norrköping. Övningen avslutades på seneftermiddagen med en gemensam återkoppling till de övade.
VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, motspel, utvärdering och rapportering.