Krisövningar med Norrköpings kommun

Under november och december 2016 genomförde VSL tre krisövningar med Vård- och omsorgskontoret, Socialkontoret och Utbildningskontoret inom Norrköpings kommun.
Erfarenheterna från respektive övning sammanställdes i en övningsrapport som ligger till grund för fortsatt utveckling.