Krisövning i Vingåkers kommun

Den 18 januari 2017 genomförde Vingåkers kommun en utbildnings- och övningsdag för sin krisledningsorganisation. Övningen gick under namnet Vera.
Dagen var uppdelad i tre delar och bestod av utbildande föredrag, en seminarieövning där deltagarna skulle välja nivå på krisledningen utifrån olika scenarion samt en simuleringsövning som handlade om att hantera konsekvenserna av en urspårning av ett godståg. VSL deltog i scenarioutveckling, övningsplanering, genomförande och utvärdering av övningen. VSL bemannade rollerna övningsledare, biträdande övningsledare och spelledare under övningen.