Snigeln

Övningen genomfördes den 6 december 2016 inom IT-organisationen i Eskilstuna kommun och handlade om en allvarlig störning i kommunens IT-system.

Syftet med övningen var att IT-organisationen skulle få öva hantereringen av en allvarlig IT-störning som påverkade samhällsviktig verksamhet. Erfarenheterna från övningen ska ge underlag för att vidareutveckla kontinuitetshanteringen inom IT-området för kommunen.

VSL deltog i scenarioutveckling, övningsplanering, genomförande och utvärdering av övningen. VSL bemannade rollerna övningsledare, biträdande övningsledare och spelledare under övningen.