Övning Ugglan

Den 4:e oktober genomfördes övning Ugglan som ett led i Motala kommuns arbete med att utveckla sin krishanteringsförmåga. Motala kommuns krisorganisation består av flera delar. I övning Ugglan övades kommunikatörerna i kommunikationsfunktionen som är en del av krisledningsstaben. Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel.
VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.