Övning Tekla

Den 7 november 2018 genomförde Tekniska verken krisövning Tekla. Syftet med övningen var att utveckla företagets förmåga att hantera allvarliga händelser. Övningen var en simuleringsövning med motspel som täckte följande områden: larmning, aktivering och uppstart av företagets krisledning samt löpande stabsarbete med stöd till operativa funktioner och samverkan med samhällets aktörer.
VSL hade Tekniska verkens uppdrag att planera, leda, dokumentera och utvärdera övningen.