Övning Svanen

Den 7 juni 2018 genomförde Mjölby kommun övning Svanen.

Syftet med övningen var att undersöka hur kommunledningsförvaltningen skulle förhålla sig till och hantera en allvarlig händelse inom sitt ansvarsområde och identifiera utvecklingsbehov kopplade till detta. Dessutom skulle övningen orientera deltagarna om Mjölby kommuns övergripande krisorganisation och krishantering. Under övningen testades förvaltningens beredskapsplan.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, utvärdering och dokumentation av övningen. Magnus Morin, Markus Axelsson och Filip Mauritzson ledde och dokumenterade övningen.