Kriskommunikation och medieträning

Den 8 juni genomförde VSL en utbildnings- och övningsdag med Mjölby kommun. På programmet stod medieträning och kriskommunikation. Syftet med dagen var att ge deltagarna kunskap och redskap för att tryggt kunna möta media och nå ut med budskap i såväl informationssammanhang, som vid samhällsstörningar.

Syftet med dagen var att ge deltagarna kunskap och redskap för att tryggt kunna möta media och nå ut med budskap i såväl informationssammanhang, som vid samhällsstörningar.
Dagen blandades med teori och praktik och de övade fick öva på att stå framför kameran under simulerade Tv-intervjuer. Deltagarna fick också en inblick i hur nyhetsredaktioner arbetar och hur en journalist tänker och nyhetsvärderar. Dessutom fick deltagarna tips på hur man förbereder sig inför en intervju och hur de ska agera när en journalist ringer.

Kursledare och scenarioutvecklare var Linda Magnusson och Johan Jenvald.