Övning Rosa

Övning Rosa genomfördes den 30 september, 1 oktober samt den 26 november 2020 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige (DCS). Under sex övningspass övade 21 driftledare på att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen (ÖBP). VSL ansvarade för planering och genomförande av övningen. Varje övningsscenario var skräddarsytt för respektive driftledare med utgångspunkt på deras ordinarie operativa uppgift samt deras tjänstgöringstid och operativa erfarenhet.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.