Övning Petra

Den 4 maj, 2017 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp i att hantera konsekvenserna av två separata händelser. Den första händelsen handlade om att hantera en brand i ett flerfamiljshus i Klockaretorpet och lite senare på förmiddagen kom larm om bilbränder i Navestad. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling till de övade.
VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering.