Larmövning med POSOM ledningsgrupp

Den 5 maj 2017 genomfördes en larmövning med POSOM ledningsgrupp Linköping. Målet med övingen var att få en realistisk uppfattning om hur snabbt ett larm kan nå medlemmarna i gruppen och när gruppen skulle kunna träda i funktion.
VSL medverkade i planering, förberedelser, genomförande och
utvärdering av övningen. VSL ansvarade för dokumentation av händelseförloppet under
övningen och sammanställde en övningsrapport.