Krisövning i Vadstena kommun

Den 2 maj 2017 genomförde Vadstena kommun en utbildnings- och övningsdag för krisledningsnämnden.
VSL ansvarade för scenarioutveckling och genomförandet av utbildnings- och övningsdagen. Erfarenheterna sammanställs i en övningsrapport.